» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Medikore.PL

§ 1

Sklep internetowy, działający pod adresem www.Medikore.pl , prowadzony jest przez firmę Wojciech Pokryszko FHU, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, 
REGON: 367124522
NIP: 894-310-37-17

§ 2

Medikore.PL jest sklepem internetowym, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać oferowane towary (akcesoria do akupunktury i medycyny naturalnej).

§ 3
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu Medikore.PL wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
 1. Aby złożyć zamówienie, należy dodać do koszyka zakupów wskazany produkt, dokonać wyboru płatności, zrealizować tą płatność i następnie wypełnić formularz zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 4. Po dokonaniu zamówienia, uregulowaniu płatności i zaksięgowaniu pieniędzy towar będzie wysyłany z magazynu bezpośrednio do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór sposoby wysyłki następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 6. Rozliczenia transakcji karta kredytową, kartą debetową oraz i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 7. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym prowadzonym przez FHU Wojciech Pokryszko pod adresem Medikore.PL
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy Medikore.PL zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 8 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów i/lub ze względu na właściwości danego towaru.
 9. Jeżeli towaru nie ma na stanie, bądź nie ma możliwości sprowadzenia go od producenta, pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszych kroków. 
 10. Odmowa realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Pracownik sklepu Medikore.PL poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 11. Sklep Internetowy Medikore.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 12. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.
 13. Zamówione towary są dostarczane tylko za pośrednictwem firm kurierskich bądź Paczkomatów InPost.
 14. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, a także z powodu siły wyższej.
 15. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju każdorazowo omawiane są indywidualnie z Klientem.

§ 5
 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a Medikore.PL zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.  UWAGA - igły akupunkturowe NIE PODLEGAJĄ zwrotowi ani wymianie JAKO SPRZĘT MEDYCZNY!
 3. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie(telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 4. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT.
 5. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach, gdy brakuje produktów stanowiących niewielką wartość kwotową całości zamówienia (0-15% wartości) - zamówienie nie może zostać zrealizowane częściowo bez informowania Klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o brakujących produktach (dotyczy przesyłek pobraniowych)

§ 6
 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy (Nie dotyczy igieł akupunkturowych - sprzęt medyczny)
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Medikore.PL, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep Medikore.PL zareklamowany towar odsyła na koszt Zamawiającego.
 4. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, Medikore.PL informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Sklep internetowy Medikore.PL zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 8 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 5. Personel sklepu Medikore.PL dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.
 6. Informacje zawarte w opisach sprzedawanych produktów przekazywane są w dobrej wierze. Firma FHU Wojciech Pokryszko nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania lub użytkowania sprzedawanych przez sklep Medikore.PL produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania opisów sprzedawanych produktów bez uprzedzenia.
 7. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy FHU Wojciech Pokryszko. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych Poczty Polskiej SA. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.

§ 7

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w sklepie Medikore.PL

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

Kodeksu cywilnego;
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl